Žilinská univerzita v Žiline
predstavuje projekt

Brokerské centrum leteckej dopravy

pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry

© 2015 BCLD - Brokerské centrum leteckej dopravy - ITMS 26220220156
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ